Головна Буде корисно Як правильно написати заяву на відпустку

Як правильно написати заяву на відпустку

Брама

Втомилися від праці – пишемо заяву на відпустку!

Заява на відпустку – це документ, який містить прохання працівника про надання відпустки.

Як правильно написати заяву на відпустку.
Пишеться заява на відпустку на аркуші паперу формату А4 або набирається на комп’ютері. Даний документ має таку ж форму і структуру, як звичайна заява:

Шапка документа.

Розміщується в правому верхньому куті листа. У ній вказується посада, найменування організації, прізвище та ініціали керівника, якому адресовано заяву – в давальному відмінку, а також посада та ПІБ заявника – у родовому відмінку.

Заголовок документа.

Посередині аркуша, під шапкою, пишеться найменування документа – Заява.

Текст заяви.

Потім слід безпосередньо текст заяви, який складається в довільній формі. Він повинен містити прохання про надання відпустки, період і причину (у разі необхідності).

Дата і підпис.

У нижньому лівому куті аркуша ставиться дата складання документа і поруч підпис укладача.

Зразок заяви на відпустку

 

Директору
Приватного підприємства
“Мрія Вікторії”
прізвище П.І. по Б.
_______________________
(посада прізвище родовому відмінку)


ЗАЯВА
про надання відпустки

 

Прошу Вас надати мені основну щорічну відпустку (частину основної щорічної відпустки) тривалістю ____ календарних днів з “___”________________200__року.

Дата написання

підпис

Прізвище та ініціали

Також буде цікаво