Головна Буде корисно Як правильно написати твір

Як правильно написати твір

beditor

Вчимося писати твори правильно

Загальні рекомендації з написання твору

Обсяг твору повинен становити не менш: ніж 4-5 сторінок.
Сумарний обсяг введення і висновку не повинен перевищувати 1/3 всього твору.
Почерк повинен бути розбірливим.
Дотримуватися поля.
Вибравши тему, треба конспективно записати все, що спадає на думку: біографія автора, епоха, герої, події, епізоди, аналогії, висловлювання критиків.
На чернетці скласти план (переносити в чистовик не треба).
Строго дотримуватися обраної теми.
Зміст має бути логічним і являти собою розгорнуту відповідь на основне питання-теза.
Не збиватися на переказ тексту.
Не захоплюватися довгими цитатами.
Якщо не знаходиться потрібний епіграф, можна обійтися без нього.
Зручно користуватися прийомами риторики: ставити питання, приводити різні варіанти відповідей.
Залучати матеріал з інших творів, з історій, з життя, таким чином виявляючи свою ерудицію і вміння зіставляти.
Не забувати про членування тексту-розділити твір на абзаци.

Композиція твору

Композиція твору повинна бути підпорядкована змісту.

Послідовність викладу, логічний зв’язок між частинами твору визначається продуманістю плану, який необхідно скласти собі в чернетці.

Слід пам’ятати, що частини твору повинні відповідати за обсягом: текст вступу і висновку (сумарно) повинен займати не більше однієї третини всієї роботи.

Зазвичай у вступній частині дається історико-літературний коментар: загальні відомості про час створення твору або загальна оцінка творчості письменника, а в основній частині повинно бути наведено достатню кількість фактів, службовців підтвердженням висновків і міркувань.

Заключна частина твору несе велике смислове навантаження і є логічним завершенням всієї роботи. Тут важливо показати своє ставлення до твору і висловити свою позицію з даної проблеми.

Твору може бути передує епіграф. Вдало обраний епіграф збагачує і прикрашає твір.

Зміст твору

Твір має бути написано строго на задану тему, необхідно якомога повніше розкривати її.

Підміна теми іншої, близької за змістом, неприпустима.

Аналіз літературного твору передбачає знання історичної обстановки, вміння розкрити характер і оцінити вчинки героїв через призму особливостей того часу, яке відображено у творі. При розборі художнього твору доказом висунутого положення є посилання на ту чи іншу сцену з твору, епізод із життя героя. Без таких посилань твір буде містити лише загальні фрази і публіцистичні штампи.

Відсутність конкретного літературного матеріалу є значним недоліком твору.

Добре, якщо в творі наводяться цитати з творів. Однак не варто ними зловживати або приводити занадто довгі.

Важливо також показати своє ставлення до викладених фактів, вміти робити висновки і узагальнення.

У висновках слід розкрити ідейний зміст образів героїв і твору в цілому, його художню цінність, причини їх впливу на сучасників і наступні покоління.

Етапи роботи над твором

1. Обдумування теми твору.

2. Визначення основної ідеї твору.

3. Визначення жанру твору.

4. Підбір матеріалу (цитати, висловлювання).

5. Складання плану твору.

6. Обдумування вступу до основної частини.

7. Складання докладного плану основної частини.

8. Аналіз висновку.

Варіанти введення

1. Історичне – коротка характеристика епохи, аналіз її політичних, соціальних, економічних умов.

2. Аналітичне-аналіз центрального поняття теми.

3. Біографічне-факти життя письменника, історії створення твору, еволюція поглядів письменника.

4. Порівняльне – згадати попередні літературні традиції, виявити, що нового вніс письменник у розвиток літератури.

5. Ліричне-пов’язує тему з вашим особистим досвідом, почуттями, переживаннями з приводу прочитаного.

Основна частина твору

В основній частині твору добре порівнювати героя з героєм, епоху за епохою, автора з автором, твір з твором, з іншими видами мистецтва (театральними постановками, фільмами, музикою, живописом); користуватися доказ «від протилежного», сперечаючись з уявним опонентом.

Не забудьте, що вірш цитується як в рядок (в лапках), так і в стовпчик.

Не перевантажуйте твір віршованими цитатами, навіть якщо аналізуєте вірш.

Заключна частина

У висновку повинні бути сформульовані висновки твору. Тут можна сказати про актуальність твору, про вічність поставлених у ньому тим, проблем, питань, про розвиток літературних традицій, про зв’язок з сучасною літературою, про місце твору або героя в житті суспільства.

Також буде цікаво